خانه » محافظت از کاکتوس خانگی
باغبانی خانه داری

محافظت از کاکتوس خانگی

چگونه از کاکتوس خانگی  خود نگهداری کنید؟

برای محافظت از کاکتوس های خانگی خود شما باید سه مولفه را مد نظر بگیرید :

1- آبیاری

زمان آبیاری کاکتوس به خاک، هوا ، گلدان و هوا بستگی دارد و تا زمانیکه خاک کاملا خشک نشده باشد، از آبیاری کاکتوس خودداری نمایید.

2- نور

کاکتوس و گیاهان بیابانی، نیاز به نور مستقیم خورشید دارند. قراردادن آنها پشت پنجره میتواند مناسب باشد و در صورت ناکافی بودن میتوانید از نور مصنوعی کمک بگیرید.

3- خاک

بهتر است از خاک مخصوص کاکتوس استفاده کنید و همچنین میتوانید خاک باغچه را با یک قسمت ماسه و کمی شن مخلوط کنید و برای خاک کاکتوس استفاده نمایید.

نظر بدهید
نظر خود را در این قسمت با ما به اشتراک بگذارید