خانه » نقش پشه و انتقال بیماری کرونا
پشه و انتقال بیماری
پشه و انتقال بیماری
بهداشت و سلامت

نقش پشه و انتقال بیماری کرونا

پشه و انتقال بیماری

ارتباط پشه و انتقال بیماری به دلیل مکیدن خون میزبان مورد برری قرار گرفته است. در دنیا بیماری هایی مثل مالاریا وجود دارد که پشه ها نقش اساسی در انتقال آن ها دارند. این نحوه انتقال بیماری در دنیا سالانه جان نیم میلیوننفر را می گیرد و هزاران میلیون نفر را به بیماری های سخت دچار می کند.

 

آیا پشه می تواند سبب انتقال کرونا شود؟

تا کنون اطلاعاتی در خصوص اینکه پشه ها بتوانند سبب انتقال بیماری کرونا چه از نواع سارس و چه از نوع کوید 19 شوند، به دست نیامده است. اما از شواهد ظاهری نیز می توان اینن طور نتیجه گرفت که پشه نمی تواند این بیماری را با نیش زدن فرد دچار عفونت ویروس کرونا به دیگری منتقل کند.

 

پشه ها چه بیماری هایی را انتقال می دهند؟

پشه های ماده برای باروری و تخم گذاشتن به خون نیاز دارند و ویروس ها می توانند میزبان خود را ترک کرده و وارد بدن میزبان جدید (که همان پشه است) شوند. نیش زدن میزبان آلوده اولین شرط انتقال بیماری از طریق پشه هاست. میزبان آلوده میتواند حیوان یا انسان باشد.

پشه ها قابلیت انتقال بیماری های ویروسی زیادی نظیر دنگو، تب زرد، زیکا و .. را دارند. از طرفی ویروس هایی مانند HIV و ویروس ابولا از طریق پشه ها منتقل نمی شود. به دلیل اینکه پشه خود به بیماری ایدز مبتلا نمی شود که بتواند ویروس را انتقال دهد.

 

ویروس کرونا

ویروس کرونای جدید یعنی کوید 19 از طریق لمس سطوح آلوده به قطرات تنفسی و نزدیکی تنفسی با افراد آلوده به این عفونت منتقل می شود. در صورتیکه ویروس کرونا در خون افراد مبتلا نیز یافت شده است، امکان انتقال آن از طرق پشه ها و مکیدن خون میزبان آلوده وجود ندارد.

حتی در صورتی که پشه مقدار زیادی از ویروس را با مکیدن خون وارد بدن خود کند، امکان ابتلای پشه ها به این ویروس وجود ندارد و زمانی که پشه خود درگیر عفونت کوید 19 نشود امکانی برای انتقال آن نیز وجود نخواهد داشت.

 

چرا برخی از ویروس ها با پشه منتقل می شوند و برخی دیگر خیر؟

می توان پشه ها را به عنوان نوعی سرنگ آلوده ی پرنده تصور کرد که بسیار ریز است. این سرنگ های ریز آلوده می توانند قطرات کوچک خون را از فردی به فرد دیگر منتقل کنند. با مکیدن خون میزبان جایگاه پشه در بدن میزبان دوم یعنی پشه، معده ی این موجودات خواهد بود. در این شرایط ویروس باید قابلیت این را داشته باشد که از معده ی پشه ها به تمام بدن ان ها سرایت کرده و عفونت را تکثیر کنند. عفونت باید به غدد بزاقی پشه برسد تا با نیش بعدی وارد بدن طعمه ی دوم شود. این راز ارتباط بین پشه و انتقال بیماری است.

 

منبع