خانه » آیا نهنگ قاتل پنگوئن شکار می کند ؟
نهنگ قاتل
نهنگ قاتل
حیوانات

آیا نهنگ قاتل پنگوئن شکار می کند ؟

نهنگ قاتل و پنگوئن ها

پنگوئن ها در دسته پرندگانی قرار دارند که قادر به پرواز نیستند. نهنگ قاتل یکی از شکارچیان پنگوئن است. پنگوئن ها عمدتاً در مناطق نیم کره جنوبی زندگی می کنند. دیگر شکارچیان این پرنده فک ها، کوسه ها و پرندگان شکارچی هستند. اکثر گونه های نهنگ پنگوئن شکار نمی کنند ولی نهنگ های قاتل استثنا هستند. این پستانداران دریایی در هر دو قطب شمال و جنوبگان زندگی می کنند و شکار کننده شناخته شده پنگوئن هستند.

 

پنگوئن ها و محل زندگی نهنگ های قاتل

پنگوئن ها تنها در نیمکره جنوبی یعنی حوالی نیوزیلند، استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی زیست می کنند. اما، نهنگ های قاتل در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی زمین زندگی می کنند. به همین دلیل نهنگ های قاتلی که در آب های اطراف قطب جنوب اند، عمدتاً از نهنگ های گونه های دیگر که جثه کوچکتری دارند، پنگوئن ها و جاندارانی از این دست تغذیه می کنند.

 

رژیم غذایی نهنگ های قاتل

نهنگ های قاتل انواع مختلف حیوانات و گونه های زیستی قطب جنوب را به عنوان طعمه شکار می کنند. آنها حتی فک ها و ماهیانی را که در ایننواحی زندگی می کنند نیز شکار کرده و حتی بقایایی از خرس قطبی، خزندگان و گوزن ها نیز در معده نهنگ های قاتل مرده دیده شده است. در واقع پنگوئن ها تنها بخشی از طیف گسترده رژیم غذایی این جانداران را تشکیل می دهد و زیست این دو موجود در کنار هم منجر به انقراض دیگری نخواهد شد.

 

انواع نهنگ قاتل

نهنگ های قاتل که به عنوان آرکا نیز شناخته می شوند سه تا پنج گونه در جهان دارند.

یک گونه از نهنگ های قاتل که نوع A نامگذاری شده اند، بدنی بزرگ با رنگ های سیاه و سفید دارند و دور چشم ان ها را سفیدی احاطه کرده است. گونه ی دیگر یا نوع B جثه ای کوچکتر از گونه ی قبلی دارد و رنگ سفید را می توان در اطراف چشم آن ها دید. بخش های تیره بدن این گونه تا حدی به خاکستری میل می کند و بیشتر از خوک دریایی تغذیه می کنند.

نهنگ های قاتل گونه C کوچکترین جثه را دارد و سفیدی دور چشمشان باریک است. رنگ خاکستری روی بدنشان مشاهده می شود و بیشتر از ماهی ها تغذیه می کنند و اما نهنگ نوع D بزرگترین اندازه را در بین نهنگ های قاتل دارد.

 

شکارچیان دیگر پنگوئن

نهنگ های قاتل تنها شکارچیان پنگوئن ها به شمار نمی روند. کوسه و شیر های دریایی نیز از پنگوئن تغذیه می کنند. گونه های کوچک پنگوئن ممکن است مورد خمله مارمولک های بزرگ، مارها و جانوران دیگر نیز قرار بگیرد. اقدامات مخرب انسانی نیز در کنار نهنگ قاتل و دیگر شکارچیان از بین برنده پنگوئن هاست.

 

منبع