برف پاک کن

برف پاک کن ماشین بعد از مدتی کارایی خود را از دست می دهد و روی شیشه جلو رد به جا می گذارد. تعویض برف پاک کن اغلب گران است. دو مخترع متوجه شدن که تمام لاستیک برف پاکن ها خراب نمی شود و تنها قسمت جلوی آن پس از حدود سه سال مشکل دار می شود.

در این اختراع قسمت جلویی لاستیک بریده شده و جایگزین می شود.

(Visited 19 times, 1 visits today)