عمارت پوشکین در سنت پترزبورگ ؛

عمارت زیبای پوشکین یا دهکده تزاری در 24 کیلومتری سنت پترزبورگ واقع شده که به سال 1808 به نام شهرستان ثبت گردید

این عمارت به دستور کاترین اول برای هدیه دادن به پتر کبیر همسر خود در سال 1717 – 1723 ساخته شد . معمار اولیه آن برانشتین (معمار روسی) بود که قصری سنگی بنا نهاد ، بعد از آن دختر پتر – الیزابت اول – به راسلی معمار ایتالیایی دربار دستور گسترش کاخ را داد ، راستلی ساختمان ها را به سبک باروک ساخت .

در این عمارت پارک های بزرگی به سبک انگلیسی و فرانسوی به دستور کاترین ساخته و همین طور دریاچه ای مصنوعی به یاد پیروزی روس ها بر ارتش عثمانی در سال 1770 ساخته شد ، سال 1792 – 1800 کاخ الکساندر هم به به این مجموعه اضافه شد.

بعد از انقلاب شوروی به دستور لنین این کاخ به موزه تبدیل گشت در سال 1937 در صدمین سال مرگ الکساندر پوشکین این عمارت ها به پوشکین تغییر نام دادند و تا به امروز به این نام خوانده میشوند

عکس ها دمیتری ترونُف در پاییز گرفته شده اند ؛

 

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

Photos: Dmitry Trunov

 

(Visited 1 times, 1 visits today)