آموزش عکاسی خلاقانه   موارد مورد نیاز: 1)گروهی از دوستان 2)تعدادی فشفشه 3)یک دوربین 4)سه پایه