سیبری ؛

نامی که در فرهنگ عامه مردم مترادف با سرما و سرزمین لم یزرع می باشد

منطقه ای به وسعت یک دوازدهم کره زمین و شصت درصد خاک روسیه هست

نام سیبری به معنی سرزمین خفته در زبان مغولیست ، گفته میشود که این نام از نام دژی تاتاری در برخوردگاه رودهای ایرتیش و توبول آمده

جغرافیای این سرزمین پست و هموار است و مرتفع ترین مناطق آن قله های آتش فشانی است در شبه جزیره کامچاتکا ،

دریاچه بایکال بزرگترین دریاچه آب شیرین زمین است که در سرمای سخت زمستانی سیبری که برودت هوا به منفی 67 درجه سانتی گراد میرسد ، کاملا یخ میزند

کشاورزی تنها در مناطق جنوبی سیبری صورت می پذیرد ، جنگل های تایگا یکی از منابع اصلی اکسیژن بر روی زمین هستن که در سیبری سرزمین های بسیاری را به خود اختصاص داده اند

عکس های از سرگئی ماکورین از شمال غربی سیبری (شمال رشته کوه اورال) که از مناطقی بکر اما نچندان دور از شهر خود گرفته ؛

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

Sergey Makurin

 

 

(Visited 9 times, 1 visits today)