ایده شات

مشکلات

مشکلات

افراد موفق مشکلات کم تری ندارند.

تنها تصمیم گرفته اند که هیچ چیز مانع حرکت آن ها به جلو نشود.

بن کارسون

مطالب مرتبط :

Categories:   نقل قول

نظرات

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید