خانه » مشکلات
عکس نوشته

مشکلات

مشکلات

افراد موفق مشکلات کم تری ندارند.

تنها تصمیم گرفته اند که هیچ چیز مانع حرکت آن ها به جلو نشود.

بن کارسون

نظر بدهید
Click here to post a comment