خانه » بهترین راه پیشگویی آینده از نظر آبراهام لینکلن
خانه داری عکس نوشته

بهترین راه پیشگویی آینده از نظر آبراهام لینکلن

پیشگویی آینده
پیشگویی آینده

پیشگویی آینده

“بهترین راه پیشگویی آینده تلاش برای خلق آن است.”- آبراهام لینکلن

خلق آینده
خلق آینده
نظر بدهید
Click here to post a comment