ایده شات

گلدان های درهم

گلدان های درهم

 

استفاده از گلدان ها به جای کاشت گیاهان داخل باغچه، می تواند به نمای حیاط خلوت شما زیبایی متفاوتی ببخشد.

با استفاده از تصاویر زیر می توانید برای زیباتر کردن گلدان ها، آن ها را رنگ کنید.

و یا مطابق آخرین تصویر، با استفاده از چند گلدان و یک میله، گلدان های درهم ساخته و حیاط خود را خلاقانه تزئین

کنید و در یک فضای کوچک از تعداد گلدان زیادی استفاده نمایید.

 

 

Categories:   باغبانی, سرگرمی و هنرهای دستی

نظرات