رنج

 

دو نوع رنج در زندگی وجود دارد :

درد انضباط و درد حسرت

وزن درد انضباط، در حد چند اونس است

و وزن درد حسرت، در حد چند تن‌

جیم ران

 

(Visited 2 times, 1 visits today)