چشمان جغد

 

  • چشمان این پرنده کره ای نیست،

آن ها چشمانی کاملا بی حرکت و لوله ای شکل دارند تا بتوانند طعمه را از فاصله های بسیار دور شناسایی کنند.

جغد ، پرنده ای دوربین است، یعنی نمی تواند اشیا نزدیک را به وضوح ببیند.

چشمان آن ها سه پلک دارد : یک پلک برای چشمک زدن، یک پلک برای خواب و یک پلک برای تمیز و سالم نگه داشتن چشم.

 

  • این پرندگان جذاب علاوه بر متمایز بودن شکل چشمانشان،

گوش های نیمه متقارن دارند.

گردن آن ها می تواند 270 درجه بچرخد نه 360 درجه.

گوشتخوار هستند و از جوندگان، پستانداران متوسط و کوچک، حشرات شبانه، ماهی و پرندگان تغذیه می کنند.

حتی گونه ای از این پرندگان با نام جغد سینه خال می توانند سالانه 1000 تا موش بخورند.

 

(Visited 13 times, 2 visits today)