تصاویری از ایران قدیم

 

irane ghadim

ایران قدیم  – عکس خیابان لاله زار

irane ghadim

ایران قدیم سال 1937 –عکس یکی از اولین اتومبیل هایی که وارد ایران شد

irane ghadim

ایران قدیم مسجد اصفهان – سال 1880 – عکس از Antoin Sevruguin

irane ghadim

ایران قدیم خیابان فردوسی تهران – عکس سال 1980

irane ghadim

ایران قدیم میدان سپه تهران – عکس 1946

(Visited 64 times, 1 visits today)