خانه » رهایش
عکس نوشته

رهایش

رهایش

 

مقاومت نکردن یا رهایش

کلید به دست آوردن بزرگترین قدرت موجود در کائنات است.

اکهارت تولی

(Visited 4 times, 1 visits today)

نظر بدهید

Click here to post a comment