ایده شات

رهایش

رهایش

 

مقاومت نکردن یا رهایش

کلید به دست آوردن بزرگترین قدرت موجود در کائنات است.

اکهارت تولی

مطالب مرتبط :

Categories:   نقل قول

نظرات

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید