ایده شات

رهایش

رهایشReviewed by Arta on Jan 6Rating: 4.0رهایشمقاومت نکردن یا رهایش کلید به دست آوردن بزرگترین قدرت موجود در کائنات است.

رهایش

 

مقاومت نکردن یا رهایش

کلید به دست آوردن بزرگترین قدرت موجود در کائنات است.

اکهارت تولی

Categories:   نقل قول

نظرات