آهنگ مورد علاقه

فکر کنم که همه ما با این تصویر موافق باشیم و بخوبی با حس این کار گرافیکی آشنا باشیم

زمانی که به آهنگ محبوب و موردعلاقه مون میرسیم

صدای هدفونمون به اون حدی که می خوایم بلند نیست

(Visited 3 times, 1 visits today)