کود خانگی تخم مرغی ؛

بی شک کود ها برای رشد گیاهان بسیار پر اهمیت هستند ،

پوست تخم مرغ یک ماده پر اهمیت و خوب برای کود شدن است که غالباً ما آن را بیرون میریزیم

ما می توانید با جمع کردن پوستهای تخم مرغی که استفاده می کنیم و پودر کردن آنها ، کودی عالی و قوی برای گیاهان خود بسازید

شخصاً این روش را امتحان کردم و به دیگر دوستان پیشنهاد میدهم

(Visited 11 times, 1 visits today)