ایده شات

دریاچه قو

دریاچه قوReviewed by امیر on Dec 29Rating: 3.0دریاچه قودریاچه قو ، رقص قو ها بر روی دریاچه ای در آلتای

رقص قو ها ؛

عکس های بسیار زیبا از رقص قوها این پرندگان زیبا در در فصل زمستان در آلتای کرای ، سیبری در روسیه گرفته شده

قو ها با اجرای حرکاتی زیبا و موزون بر روی دریاچه از یخ بستن سطح دریاچه جلوگیری میکنند

این عکس های زیبا توسط Dmitry Kupratsevich گرفته شده است

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

The Photographer: Dmitry Kupratsevich

Categories:   عکاسی, علم و طبیعت

نظرات