خانه » شجاعت
عکس نوشته

شجاعت

شجاعت

 

شجاعت

توانایی داشتن، برای ادامه دادن نیست

بلکه زمانی معنی می دهد که توانایی ادامه دادن ندارید.

ناپلئون

(Visited 3 times, 1 visits today)

نظر بدهید

Click here to post a comment