ایده شات

شجاعت

شجاعتReviewed by Arta on Jan 5Rating: 4.0شجاعتشجاعت توانایی داشتن، برای ادامه دادن نیست بلکه زمانی معنی می دهد که توانایی ادامه دادن ندارید.

شجاعت

 

شجاعت

توانایی داشتن، برای ادامه دادن نیست

بلکه زمانی معنی می دهد که توانایی ادامه دادن ندارید.

ناپلئون

Categories:   نقل قول

نظرات