ایده شات

شجاعت

شجاعت

 

شجاعت

توانایی داشتن، برای ادامه دادن نیست

بلکه زمانی معنی می دهد که توانایی ادامه دادن ندارید.

ناپلئون

مطالب مرتبط :

Categories:   نقل قول

نظرات

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید