ایده شات

علم و طبیعت

کیوی پرنده امروز می خواهم پرنده ای را به شما معرفی کنم. نام این پرنده کیوی است. این پرنده کم…
پژوهش ها نشان می دهند که مصرف دانه کاج باعث کاهش اشتها می شود زیرا ترکیب موجود در این دانه…
آپاندیس چیست؟   یک زائده ی کوچک به طول ۱۰ سانتی متر است که به روده ی بزرگ متصل است.…
در دنیا بیش از یکصد هزار نوع پروانه وجود دارد که توسط دانشمندان شناخته شده اند. که به دلیل بال…