ایده شات

علم و طبیعت

خواص گلپر گلپر گیاه پرخاصیتی است که در مناطق مرطوب کوهستانی رشد می کند. این گیاه در صنعت دارویی و…
گراز نام دیگر گراز خوک وحشی است. این حیوان بومی شمال اروپا و نواحی مدیترانه و آسیا می باشد در برخی…