Idehshot

نقل قول

شکست   برنده ها از باختن نمی هراسند برخلاف بازنده ها. شکست بخشی از روند موفقیت است. کسانی که از…
صادق بودن ممکن است دوستان زیادی به شما ندهد اما همیشه دوستان حقیقی به شما می دهد. جان لنون
مشکلات افراد موفق مشکلات کم تری ندارند. تنها تصمیم گرفته اند که هیچ چیز مانع حرکت آن ها به جلو…
موانع موانع چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمانتان را روی اهدافتان می بندید، ظاهر می شوند. هنری فورد
توانستن   شخصی که فکر می کند می تواند و شخصی که فکر می کند نمی تواند هر دو درست…
تلاش   شما هرگز شکست نخواهید خورد، مگر زمانی که از تلاش کردن دست بکشید. آلبرت اینشتین
ترس از شکست یک چیز صحیح است تنها یک چیز، به حقیقت پیوستن یک رویا را غیرممکن می سازد :  ترس…