ایده شات

نقل قول

  یک سفر طولانی با یک قدم شروع شده..   منظور این است که برای اهداف و موفقیت, شروع کردن…