ایده شات

نقل قول

خشم هرکسی می تواند خشمگین شود. اما اینکه خشم شما در برابر شخص درخور، به اندازه ی درست، درزمان درست،…
نسبیت وقتی درکنار یار خود هستید، یک ساعت به اندازه ی یک دقیقه طول می کشد. اما، وقتی روی آتش…
موفقیت موفقیت شما را تنها دو چیز تضمین می کند: نادیده گرفتن (موانع) و اعتماد (به خودتان). مارک تواین