ایده شات

نقل قول

رهبری گونه ای رهبری کنید که حتی اگر عنوان یا مقامی نداشتید,  مردم به صورت داوطلبانه و با اشتیاق شما…

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید