Idehshot

نقل قول

رازهای کائنات   رازهای کائنات اگر می خواهید راز های جهان و کائنات را بیابید به مفهوم اصطلاحات انرژی، فرکانس و ارتعاش بیندیشید.…
عشق   اگر عاشق گلی هستید آن را نچینید چون اگر شما  آن گل را بچینید، می میرد و آنچه…
رویا   رویا چیزی نیست که شما در خواب می بینید چیزی است که فکر کردن به آن اجازه نمی…
رهایش   مقاومت نکردن یا رهایش کلید به دست آوردن بزرگترین قدرت موجود در کائنات است. اکهارت تولی
شجاعت   شجاعت توانایی داشتن، برای ادامه دادن نیست بلکه زمانی معنی می دهد که توانایی ادامه دادن ندارید. ناپلئون
رنج   دو نوع رنج در زندگی وجود دارد : درد انضباط و درد حسرت وزن درد انضباط، در حد…
کنترل ذهن   شما تنها دو گزینه برای انتخاب دارید ذهن خود را کنترل کنید یا اجازه دهید ذهنتان شما…