ایده شات

موتور و ماشین

الدورادو یکی از مشهور ترین ماشین ها در آمریکا  است. کدیلاک الدورادو در فیلم های مارتین اسکورسیزی زیاد دیده میشود…
مراحل۵ گانه ی پارک دوبل: قدم اول: به اندازه ی دو قدم از ماشین کناری فاصله بگیرید.(سپر عقب ماشین تان را…