ایده شات

تاریخ

فتح خرمشهر فتح خرمشهر در روز سوم خرداد ماه سال 1361 پس از جان فشانی ها و رشادت های فراوان…
آزادسازی خرمشهر آزادسازی خرمشهر یکی از مهمترین اهداف عملیات الی بیت المقدس در روز سوم خرداد سال 1361 بتوسط ارتش…
روز مقاومت روز مقاومت مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران رژیم بعثی عراق در دوران جنگ تحمیلی، مصادف با…

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید