ایده شات

باغبانی

مراحل کاشت گیاه: ابتدا یک ظرف مناسب انتخاب کنید. سپس گیاه مورد علاقه تان را انتخاب کنید. با سنگ ریزه…
شکوفه جلبک یک رخداد فصلی است و در بسیاری از مناطق در تابستان اتفاق می افتد. این واقعه زمانی رخ…
پرورش بابونه   بابونه گیاهی با خواص درمانی بسیار است که نه تنها در فضای بیرون از خانه رشد می…