باغبانی

نمایش بر اساس

گل شیپوری

گل شیپوری گل شیپوری با نام Calla lily ZAntedeschia aethiopica از خانواده های لاله هاست. اما،