ایده شات

فیلم ، کتاب و موزیک

دروغ نشانه های کسانی که دروغ می گویند، به وضوح بینی پینوکیو نمی باشد. اما اگر دقت کنید، متوجه آنها…