ایده شات

آموزشی

جشن چهلم نوروز در تقویم باستانی ایران جشن چهلم نوروز مصادف با روز دهم اردیبهشت ماه است. نام دیگر این…
مالاریا مالاریا نوعی بیماری خونی مهلک و کشنده است که از طریق نیش پشه ی آنوفل به انسان منتقل می…
کار آفرینی کار آفرینی بسیار فراتر از داستن صرفاً یک ایده نو است. کارآفرینی ظرفیت و تمایل نسبت به توسعه،…