ایده شات

هنرمندان

هنر سایه هنری که توسط سایه ها به وجود بیاید جدید نیست اما ایده و فکری که در پس سایه…
فیگور های برنزی مجسمه‌ساز اسپانیایی Isabel Miramontes  فیگورهای برونزی ای را خلق نموده که پویا و دارای حرکت های بصری…

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید