ایده شات

حیوانات

هاسکی سیبری هاسکی، سگ درشت هیکل و نیرومندی است. چشم های این نژاد سگ معمولاً آبی است. گرچه برخی از…
تمساح تمساح ها جزء بزرگترین خزندگان هستند. این موجودات ترسناک دو زیست اند. آن ها در آب و هوای گرم…
کوئوکا        کوئوکا که به شادترین حیوانات روی زمین معروفند، از خانواده کیسه داران مانند کانگوروها هستند اگر…