ایده شات

حیوانات

پشه مالاریا   حدود 3500 گونه پشه وجود دارد و آن دسته از پشه هایی که ناقل بیماری مالاریا هستند…
گراز نام دیگر گراز خوک وحشی است. این حیوان بومی شمال اروپا و نواحی مدیترانه و آسیا می باشد در برخی…
عروس دریایی عروس های دریایی موجودات با شکوهی هستند. گرچه در عین حال نیش عروس دریایی باعث ترسناک بودن آن…