چگونه از کاکتوس خانگی  خود نگهداری کنید؟

برای محافظت از کاکتوس های خانگی خود شما باید سه مولفه را مد نظر بگیرید :

1- آبیاری

زمان آبیاری کاکتوس به خاک، هوا ، گلدان و هوا بستگی دارد و تا زمانیکه خاک کاملا خشک نشده باشد، از آبیاری کاکتوس خودداری نمایید.

2- نور

کاکتوس و گیاهان بیابانی، نیاز به نور مستقیم خورشید دارند. قراردادن آنها پشت پنجره میتواند مناسب باشد و در صورت ناکافی بودن میتوانید از نور مصنوعی کمک بگیرید.

3- خاک

بهتر است از خاک مخصوص کاکتوس استفاده کنید و همچنین میتوانید خاک باغچه را با یک قسمت ماسه و کمی شن مخلوط کنید و برای خاک کاکتوس استفاده نمایید.

(Visited 19 times, 1 visits today)