بافت تلی دخترانه و راحت به وسیله روبان

ابتدا موهای را به دو دسته تقسیم کرده و روبان را پشت گردن قرار دهید (اندازه روبان باید طوری انتخاب شود که وقتی‌ از گردن آویزان می‌کنید از ۲ طرف موهای شما بلندتر باشد.)

۲ طرف موهای خود را بافت ساده بزنید اگر روبان شما دسته ایی و کلفت است به عنوان یک دست کامل مو و شاخه سوم درنظر بگیرید. اگر نازک است در یک دست مو از آن استفاده نمایید.)

توجه داشته باشید بافت مو زاویه به سمت بالا داشته باشد و انتهای آنرا با کش کوچک و نازک ببندید.

طرف دیگر را نیز مطابق شکل به سمت بالا ببافید و با کش نازک ببندید.

انتهای ربان را به هم گره ی متداول و پشت هم بزنید.

قسمت انتهای گر خورده را بپیچید و با کش ببندید.

(Visited 23 times, 1 visits today)