خانه » صادق بودن
عکس نوشته

صادق بودن

صادق بودن ممکن است دوستان زیادی به شما ندهد

اما همیشه دوستان حقیقی به شما می دهد.

جان لنون

نظر بدهید
Click here to post a comment