ایده شات

All posts by "Ghazaleh tehrani"

کشتار زونگ مربوط به حمل بردگان زونگ در کشتی برتنیا این کشتار در 29 نوامبر  سال 1781 رخ داد . صاحبان…

ما را در تلگرام نیز دنبال کنید